Gazociąg - strefa bezpieczeństwa

Wielkość strefy bezpieczeństwa - a więc także obszaru działki, za którego użytkowanie można dochodzić odszkodowania i który może zostać objęty służebnością przesyłu z opłatą - w przypadku gazociągów unormowana jest precyzyjnie przez ustawodawcę. Przy czym obszar objęty strefą bezpieczeństwa od gazociągu zależny jest nie tylko od rodzaju samego gazociągu i przesyłanego nim ciśnienia, lecz również od okoliczności czy gazociąg już istnieje i kiedy wydane zostało wobec niego pozwolenie na budowę.
W przypadku gazociągów już istniejących zastosowanie mają normy które obowiązywały w czasie wydania pozwolenia na ich budowę. Na co dzień mamy więc do czynienia z sytuacją gdy gazociągi o podobnych parametrach technicznych, lecz zbudowane w różnych latach mają zupełnie inne wymiary strefy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym lokalizacja obiektów budowlanych względem elementów sieci gazowej powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w tych normach, według których  została ona wybudowana i które w tym czasie obowiązywały.

Do wyznaczenia odległości strefy bezpieczeństwa konieczne są zgodnie z normami informacje o:
- ciśnieniu nominalnym gazociągu,
- średnicy nominalnej gazociągu,
- dacie uzyskania pozwolenia na budowę gazociągu,
- stopnia zmniejszenia naprężeń zredukowanych w ściance gazociągu

Informacje konieczne do ustalenia właściwej strefy bezpieczeństwa znajdują się zawsze w posiadaniu operatora sieci i powinny być wraz z informacjami o ustalonej przez niego obligatoryjnie strefie bezpieczeństwa udostępnione na żądanie.

Podstawowe przepisy regulujące obszar strefy bezpieczeństwa:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/2001 z 11 września 2001 r., poz. 1055).
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
3. Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 45/1989 z dnia 26 lipca 1989 r., poz. 243).

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dalsze informacjie o plikach cookies: Polityka cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information