Gazociąg - strefa bezpieczeństwa

Wielkość strefy bezpieczeństwa - a więc także obszaru działki, za którego użytkowanie można dochodzić odszkodowania i który może zostać objęty służebnością przesyłu z opłatą - w przypadku gazociągów unormowana jest precyzyjnie przez ustawodawcę. Przy czym obszar objęty strefą bezpieczeństwa od gazociągu zależny jest nie tylko od rodzaju samego gazociągu i przesyłanego nim ciśnienia, lecz również od okoliczności czy gazociąg już istnieje i kiedy wydane zostało wobec niego pozwolenie na budowę.
W przypadku gazociągów już istniejących zastosowanie mają normy które obowiązywały w czasie wydania pozwolenia na ich budowę. Na co dzień mamy więc do czynienia z sytuacją gdy gazociągi o podobnych parametrach technicznych, lecz zbudowane w różnych latach mają zupełnie inne wymiary strefy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym lokalizacja obiektów budowlanych względem elementów sieci gazowej powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w tych normach, według których  została ona wybudowana i które w tym czasie obowiązywały.

Do wyznaczenia odległości strefy bezpieczeństwa konieczne są zgodnie z normami informacje o:
- ciśnieniu nominalnym gazociągu,
- średnicy nominalnej gazociągu,
- dacie uzyskania pozwolenia na budowę gazociągu,
- stopnia zmniejszenia naprężeń zredukowanych w ściance gazociągu

Informacje konieczne do ustalenia właściwej strefy bezpieczeństwa znajdują się zawsze w posiadaniu operatora sieci i powinny być wraz z informacjami o ustalonej przez niego obligatoryjnie strefie bezpieczeństwa udostępnione na żądanie.

Podstawowe przepisy regulujące obszar strefy bezpieczeństwa:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/2001 z 11 września 2001 r., poz. 1055).
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
3. Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 45/1989 z dnia 26 lipca 1989 r., poz. 243).

Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów.
Created by idea4net.Powered by of Ole Bright Drukarnia Kraków

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dalsze informacjie o plikach cookies: Polityka cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information